Wind voor “A” is een erkende coöperatieve vennootschap* die als doel heeft burgers te betrekken bij de transitie naar hernieuwbare energie. Deze coöperatie geeft elke burger de mogelijkheid om projecten met betrekking tot windenergie te ondersteunen en mogelijk te maken, om ecologische doelstellingen en een meer duurzame samenleving te bereiken.

Wind voor “A” werd opgericht op 15 mei 2019 door de “VLAAMSE ECOLOGIE- ENERGIE- EN MILIEUONDERNEMING NV”  (VLEEMO NV), “HEFBOOM CV”, “POLDERS INVESTERINGSFONDS NV”, “POLDERS WINDFONDS NV”, "ASPIRAVI NV" en “ASPIRAVI OFFSHORE NV”.

Iedereen kan aandelen kopen van de coöperatie Wind voor “A”. De coöperatie stelt het opgehaalde kapitaal via een achtergestelde lening ter beschikking aan operationele vennootschap(pen) actief in de sector van de hernieuwbare energie, in het bijzonder vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windturbineparken in en rond de haven van Antwerpen.

In dat kader heeft Wind voor “A” met VLEEMO 3 een solide, stabiele partner gekozen die een ruime ervaring heeft in de bouw en het beheer van windturbines. VLEEMO 3 bouwde tot op vandaag 27 windturbines op de rechteroever van de Antwerpse Haven. Deze turbines worden ook door VLEEMO 3 geëxploiteerd.  Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 63.500 gezinnen.

Coöperanten van Wind voor “A” kunnen vanaf nu ook meebouwen aan dit verhaal want via de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” krijgt men de kans om te investeren in een stukje windturbine. Tot nog toe werd 4.685.000 EURO als een achtergestelde lening aan VLEEMO 3 ter beschikking gesteld voor de bouw van windturbines.


VLEEMO 3 in een notendop

27 windturbines operationeel
Totaal vermogen van 83.65 MW
Jaarlijks elektriciteitsverbruik van
meer dan 93.461 gezinnen

* Een coöperatieve vennootschap wordt erkend volgens de criteria van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC), die onder het Ministerie van Economie ressorteert. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming werken met de coöperatieve waarden en principes, nl. de bevordering van een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en gedeelde waarden.


Word coöperant

Het is momenteel niet meer mogelijk om in te tekenen op nieuwe aandelen. Indien u interesse heeft om te investeren in onze duurzame projecten kan u zich registreren via de wachtlijst. Wij contacteren u van zodra het weer mogelijk is om aandelen te kopen.

Via het online inschrijvingsformulier kan u intekenen. Eén aandeel kost 125 EURO. Per gezinslid kan tot een maximum van 5.000 EURO worden geïnvesteerd. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste vijf jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Als aandeelhouder word je automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarvoor je jaarlijks een uitnodiging ontvangt en informatie krijgt over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap.

De CV Wind voor “A” beoogt aan haar coöperanten jaarlijks een dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door u dus. Als aandeelhouder van de CV Wind voor “A” toont u niet enkel uw engagement voor groene energie en een meer duurzame samenleving, maar mag u bovendien jaarlijks een behoorlijk rendement verwachten.

Sinds 2018 is er een nieuwe fiscale regeling voor erkende coöperatieve vennootschappen. Op de uitgekeerde dividenden moet de coöperatieve sinds 1 januari 2018 steeds 30 procent roerende voorheffing inhouden. Deze ingehouden roerende voorheffing kan de coöperant echter via zijn aangifte in de personenbelasting terugvragen.

Bovendien kunnen coöperanten volgens de nieuwe wetgeving inzake de activering van spaargelden een bedrag van (geïndexeerd) 800 EURO aan dividenden belastingvrij ontvangen.

Voor meer informatie kan u terecht op 

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.