De FOD Financiën geeft als algemene regel: “Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito's, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting”.

Toelichting

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.