Inschrijvingen een succes!

De start van de coöperatie Wind voor “A” is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

 • Op datum van 14 februari noteerden we 1411 coöperanten, goed voor een bedrag van 3.551.375 EUR waarvan 95% effectief betaald heeft.
 • De gemiddelde leeftijd van de coöperanten is 54 jaar.
 • Verdeling van de coöperanten per regio:
   • Antwerpen: 86,11%
   • Oost-Vlaanderen: 7,83%
   • West-Vlaanderen: 2,53%
   • Vlaams-Brabant: 2,27%
   • Limburg: 0,76%
   • Brussel: 0,25%
   • Andere: 0,25%
 • Wind voor “A” heeft op 30 september een bedrag van 3.125.000 EUR kunnen lenen aan VLEEMO 3, de 'joint venture' tussen Aspiravi NV en Polders Investeringsfonds NV, die momenteel 22 windturbines exploiteert in de Antwerpse haven. Dit bedrag werd aangewend om een lening vervroegd te kunnen terugbetalen.
 • Een voorstelling van onze aandeelhouders

Nu Wind voor “A” al even gelanceerd is, lichten we vandaag graag de initiatiefnemers toe:

 • VLEEMO NV
 • Hefboom CV
 • Polders Windfonds NV
 • Polders Investeringsfonds NV
 • Aspiravi NV Aspiravi Offshore NV
 • FINEG NV

Ook zij investeerden in de coöperatieve vennootschap. Wij noemen ze B-aandeelhouders. De grootste groep van aandeelhouders, de coöperanten, noemen we de A-aandeelhouders.

Als eerste in deze nieuwsbrief stellen we FINEG aan je voor. In elke volgende nieuwsbrief is het de beurt aan een andere aandeelhouder.

FINEG ofwel voluit: Financieringsholding voor elektriciteit en aardgasverkoop, is een publieke investeerder, eigendom van 16 gemeenten.

FINEG heeft tot doel de transitie naar een koolstofarme economie actief te ondersteunen door investeringen in hernieuwbare energie en door haar gemeentelijke vennoten bij te staan bij de realisatie van hun lokaal energiebeleid en de engagementen van het burgemeestersconvenant.

Zo is FINEG stichtend vennoot van Aspiravi (wind- en biomassa), aandeelhouder van C-power (offshore wind) en van de Vlaamse Energieholding (wind en PV), participeert FINEG in Polders Windfonds (Wind in Haven van Antwerpen) en Ecluse (industrieel stoomnetwerk in de Waaslandhaven).

Fineg stond eveneens aan de wieg van de coöperatieve Aspiravi Samen. Met Wind voor "A" en Aspiravi Samen willen ze met lokale windprojecten mee hun schouders zetten onder de lokale verbondenheid van de burgers.


De Raad van Bestuur van Wind voor “A”

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Bij het nemen van haar beslissingen laat de Raad van Bestuur zich bijstaan door raadgevers en experten. Onze Raad van Bestuur bestaat uit volgende bestuurders:

Daniël Dirickx (voorzitter)
 • Burgerlijk Ingenieur
 • Was de laatste jaren van zijn carrière directeur van de Intercommunale Hooge Maey en plantmanager bij Indaver
John Van Wynsberghe
 • Master in de rechten
 • Algemeen Directeur bij Hefboom CV
Filip Keppens
 • Handelsingenieur
 • Directeur bij Fineg
Eddy Vermoesen (aspirant bestuurder)
 • Master in overheidsmanagement
 • Schepen van de gemeente Aartselaar

VLEEMO 3 bouwt vier nieuwe windturbines

01 Geen doorgang

Wie de haven van Antwerpen bezoekt merkt zeker de vele windturbines op, regelmatig worden er nog nieuwe gebouwd. Je kan het merken als je door de Vosseschijnstraat, in de buurt van Kinepolis, bent gereden. VLEEMO 3 is daar gestart met de kabelwerken die nodig zijn om de vier vergunde windturbines te kunnen aansluiten. In april wordt gestart met de funderingswerken. Twee van de turbines zullen gebouwd worden bij Zuidnatie, één bij Euroports en één bij Katoen Natie. De fabrikant Enercon die tot nu toe alle turbines van VLEEMO 3 heeft gebouwd zal ook deze turbines leveren. Deze turbines, die begin 2021 operationeel zullen zijn, zullen samen jaarlijks meer dan 13.500 MWh groene energie produceren, goed voor het stroomverbruik van bijna 9.000 gezinnen.

Op de website van VLEEMO kan je binnenkort de bouw van deze windturbines volgen.

01 plaatsen

 

01 Aanleg HS101 Aanleg HS2 

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.