Beste coöperant,
 

Wij willen jullie graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wind voor "A" telt nu 1.593 coöperanten die voor een totaalbedrag van 4.685.000 euro hebben ingeschreven.  
 
Sinds 17 juni 2022 was het voor zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders mogelijk om in te tekenen op een maximum van 40 A-aandelen van Wind voor "A" CV in plaats van 24 aandelen. Vele coöperanten hebben hiervan gebruik gemaakt. Hierdoor werd snel op het volledige bedrag van de huidige openbare aanbieding ingetekend en is sinds 10 november 2022 het totaalbedrag van 4.685.000 euro volledig volstort.
 

De opgehaalde gelden werden inmiddels (conform de informatienota) via een achtergestelde lening verstrekt aan de operationele vennootschap VLEEMO 3 NV waarmee de bouw van vier windturbines aan het Albertdok Oost en de repowering van een windturbine aan de Kruisschans mede gefinancierd werd. Bij repowering wordt een oude en reeds afgeschreven windturbine vervangen door een nieuwe moderne windturbine met een aanzienlijk hogere productie tot gevolg.

Graag zien wij jullie terug op toekomstige events en wij blijven ons inzetten om jullie zoveel mogelijk te informeren over toekomstige projecten en activiteiten.


Totaalbedrag van € 4.685.000 volledig volstort

Het was coöperant Peter Janssens die intekende op de voorlopig laatste beschikbare aandelen van Wind voor "A". Een boeket bloemen, een Wind voor "A" goodiebag en wijn van een goed jaar mochten hier uiteraard niet bij ontbreken. Proficiat Peter!

cbbbe3db 149e 2c9e 6ade 46bcce4dcb4f


Feestelijke bedanking Zuidnatie

Begin november mochten we de collega’s van Zuidnatie voorzien van een hapje en drankje en een rondleiding in windturbine ADO-05, nabij de Vosseschijnstraat, ter gelegenheid van de afronding van de bouw van onze twee nieuwe Enercon windturbines op hun site. De turbines voorzien 5.457 gezinnen van groene stroom en besparen samen zo’n 2.400 ton CO2! Er draaien nu 38 operationele Vleemo windturbines op rechteroever, maar daar gaat de volgende jaren verandering in komen. 50eb057d fbb1 d4a2 d010 c82a3dab4c56

ddb09653 e4c5 9f41 eca8 85d3a6cf720e


VLEEMO bouwt haar windmolenparken in de haven verder uit

Na een lange procedure van bijna 2 jaar werd door een team van erkende MER-deskundigen een milieueffectenrapport opgeleverd dat moet dienen om de minister van Omgeving toe te laten een correcte beoordeling te maken van 2 geplande windprojecten in het zuidelijke deel van de Antwerpse haven op rechteroever. Het gaat om 5 bijkomende windturbines ten zuiden van het Churchilldok en 2 bijkomende windturbines op de Luithagen. Bij de opmaak van het MER werd door de deskundigen terdege rekening gehouden met de opmerkingen en bezwaren van administraties, Natuurpunt, omwonenden en het district Ekeren die in een eerdere procedure naar boven waren gekomen. Er werden ook bijkomende vogeltellingen gedaan op basis waarvan een risico-inschatting van het mogelijke aantal vogelslachtoffers werd gemaakt. De uitgevoerde bemalingsstudies bepalen het kader voor eventuele bemalingen. En nieuwe veiligheidsstudies werden opgemaakt om er zeker van te zijn dat de inplanting van de windturbines geen aanleiding kan geven tot ongevallen met Seveso-producten. De locatie van een aantal windturbines werd aangepast om voldoende afstand met de nabije natuurgebieden te garanderen. En de tiphoogte van de windturbine dichtst bij de woonkern van Ekeren zal beperkt worden tot 200m om de hinder voor de bewoners tot een minimum te beperken. Doordat voldoende afstand gerespecteerd wordt, zullen de windturbines trouwens helemaal niet hoorbaar zijn waar mensen wonen. En het meest performante slagschaduwsysteem dat bestaat, waarborgt dat de hinder door slagschaduw tot een minimum beperkt wordt en in elk geval altijd zal voldoen aan de wettelijke bepalingen. Nog voor het einde van dit jaar zullen de dossiers voor het bekomen van de nodige omgevingsvergunningen, ingediend worden. Samen bouwen we zo verder aan het halen van de hernieuwbare-energiedoelstellingen en pakken we de klimaatproblematiek daadwerkelijk aan. Dat onze afhankelijkheid van o.m. aardgas hierdoor ook verder wordt afgebouwd, is mooi meegenomen.


Voorspoedig nieuwjaar

Met het nieuwe jaar in de startblokken, wensen het VLEEMO en Wind voor "A" team u en uw familie alvast een energiek en vooral gezond 2023! 511f54e2 e887 6492 5776 97cc741c356b


INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.

Berichten

08 april 2024

Wind voor "A" dag 2024

door Katlijn

06 maart 2024

Nieuwsbrief Maart 2024

door Katlijn

25 december 2023

Nieuwsbrief December 2023

door Katlijn

19 juni 2023

Global Wind Day 2023 - De Windsymfonie

door Katlijn

18 juni 2023

Nieuwsbrief Juni 2023

door Katlijn

09 juni 2023

Windsymfonie op Dag van de Wind

door Katlijn

01 mei 2023

Nieuwsbrief Mei 2023

door Katlijn