Beste coöperant,

Vandaag is het ook voor u een beetje een feestdag want we vieren de Internationale dag van de wind! Deze dag staat over heel de wereld in het teken van windenergie. Normaal gezien organiseren we tal van activiteiten om iedereen wegwijs te maken in onze wereld van groene energie. Deze editie zijn we beperkt in de mogelijkheden en daarom hopen we deze dag alsnog later op het jaar te vieren en u van harte welkom te heten in één van onze windturbines.


Dag van de wind - persbericht

Windsector wil één miljard euro investeren in Vlaamse economische relance In Vlaanderen leveren windturbines nu reeds een groeiende en duurzame bijdrage in de jaarlijkse stroomproductie van ons land. Meer nog: de Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens één miljard euro investeren in de economische relance, op voorwaarde dat de investeringszekerheid voldoende gegarandeerd blijft. De Vlaamse windenergiesector, verenigd in VWEA, voorziet om over de komende 10 jaar minstens één miljard euro te investeren. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei van 100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Dit gaat zowel over nieuwe windparken als over het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Deze ambitie sluit perfect aan bij de doelstelling die de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft neergeschreven. Investeringen in windenergie passen volledig binnen het streven naar een circulaire economie dankzij een vermindering van de afhankelijkheid van primaire grondstoffen, de bestrijding van de klimaatverandering, de bijdrage aan de lokale en duurzame elektriciteitsbevoorrading, schonere lucht en minder waterverbruik voor de opwekking van elektriciteit. Niet onbelangrijk in het huidige economische klimaat: de windenergiesector in Vlaanderen staat voor meer dan 3.000 jobs in Vlaanderen en is dus een belangrijke motor voor de economische relance post COVID-19. De sector wil deze werkgelegenheid versterken en verder uitbreiden. Voor een dergelijk pakket aan investeringen mag wel de nodige zekerheid ingebouwd worden, vindt VWEA. De Vlaamse regering werkt aan een aanpassing van de ondersteuning en voorziet onder meer een verdere daling van het projectrendement en een maximum enveloppe aan steun via groene stroomcertificaten.
“We hebben altijd gepleit voor een gepaste steun voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. “Het bestaande systeem heeft daar ook voor gezorgd: dankzij de ontwikkelingen in de sector is de steun op 10 jaar tijd gedaald van ruim 90 EUR/MWh naar minder dan 8 EUR/MWh (op 1 januari 2020 bedroeg de steun voor windenergieprojecten 7,95 EUR/MWh). Voor een billijke investeringszekerheid is een maximum steunvolume enkel werkbaar indien er ook een stevige bodem voorzien wordt, door het steunvolume op basis van de geproduceerde energie te bepalen. VWEA stelt dat er aanpassingen aan het voorstel van de Vlaamse regering nodig zijn, wil het de hefboom vormen om de nodige toekomstgerichte investeringen in hernieuwbare energie aan een betaalbare prijs te realiseren.” VWEA wil de zekerheid dat een windproject op 20 jaar voldoende rendement kan halen. “Wij vragen van de regering geen bijkomende steun, maar een versteviging van de investeringszekerheid”, aldus de sector. Op die manier kunnen wij een pakket van meer dan één miljard euro aan investeringen in Vlaanderen garanderen.

Bart Bode, Directeur VWEA                                                                            

Over VWEA
De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).


Impact Corona

De Corona pandemie heeft VLEEMO 3 tot nu toe geen parten gespeeld. De windturbines bleven draaien en de onderhoudsschema’s werden systematisch opgevolgd. Ook de levering van reserve-onderdelen kon tijdig gebeuren. Door het lagere energieverbruik én de lage olieprijs staan de elektriciteitsprijzen wel onder druk, maar we zien verbetering nu de economie stilaan terug aantrekt. Daar Wind voor “A” via een achtergestelde lening fondsen ter beschikking stelt van VLEEMO 3 is de invloed van deze Corona pandemie op uw rendement op vandaag vrijwel te verwaarlozen.


Groene energie van Wind voor "A" dit najaar rechtstreeks bij u thuis geleverd!

Met Wind voor “A”bieden we onze coöperanten vanaf dit najaar aan een voordelig tarief elektriciteit aan.   Onze hernieuwbare energie is van Antwerpse oorsprong. Via Wind voor “A” krijgt u dus de mogelijkheid om te genieten van lokale energie. Zo ondersteunt u het milieu alsook de plaatselijke economie en tewerkstelling. Wind voor “A” koppelt dit aanbod aan een Antwerps goed doel, per factuur zal één euro aan dit doel rond duurzaamheid worden besteed, zo dragen we eveneens ons steentje bij aan de toekomst. Meer info volgt!


Een voorstelling van onze aandeelhouders

Na Hefboom en Fineg, stellen we u onze derde aandeelhouder Aspiravi NV voor. Aspiravi NV is een Belgische producent van groene stroom, opgericht in 2002 en actief in het ontwikkelen, investeren in, realiseren en exploiteren van windenergieprojecten en andere installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Aspiravi NV is lokaal verankerd, dankzij een aandeelhoudersstructuur met 94 Belgische gemeenten en de Vlaamse Energie Holding (VEH). Momenteel is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 318 windturbines, waaronder de 34 VLEEMO windturbines op de Antwerpse rechter Scheldeoever, Samen hebben die een geïnstalleerd vermogen van 1.043 MW, goed voor de productie van een groene stroom equivalent gelijk aan het jaarlijks verbruik van ± 917.000 gezinnen. Bovendien vermijden deze projecten samen de jaarlijkse uitstoot van bijna anderhalf miljoen ton CO2. Zo draagt Aspiravi NV bij tot de vele klimaatdoelstellingen op verschillende niveaus. Aspiravi NV werkt samen met verschillende coöperatieve vennootschappen, waaronder Wind voor “A”. De burger-coöperanten van deze coöperatieve vennootschappen dragen ook op hun beurt bij tot meer lokale groene energie, een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in hun eigen buurt.


Vleemo 3 bouwt verder op het Albertdok-Oost

Funderingswerken ADO03 De grondwerken bij alle vier de windturbines zijn volop aan de gang. Bij de funderingswerken van ADO03 wordt de betonnen werkvloer gegoten, dit wordt ook wel de 'blind layer' genoemd. Eveneens zijn de palen geknipt, dit betekent dat het beton verwijderd is tot op deze 'blind layer' en enkel de wapening nog uitsteekt. De wapening zal later mee vervlochten worden in de wapening van het funderingsblok.

Hieronder ziet u het centrale deel van de fundering in voorbereiding. In dit iets dieper gelegen gedeelte komen de buizen met hoogspanningskabels binnen.  Hierop wordt een ‘bovengrondse kelder’ gebouwd waar later de staalkabels, die door de torenelementen lopen, zullen worden aangespannen. Nieuw voor deze windturbine van het type E-126 is dat deze ‘kelder’ ook dienst zal doen als technische ruimte.

03 Image00002

Op dit laatste beeld is de buitenbekisting en het intense vlechtwerk van het funderingsblok te zien:

03 Image00003

Levering torendelen ADO03 Bij ADO03 werden de voorbije week de betonnen segmenten van het onderste deel van de toren per boot aangeleverd. Deze werden met twee binnenschepen van het Duitse Emden naar Antwerpen vervoerd en worden in de projectzone gelost op de kaai van Zuidnatie Terminal Zuid. In de haven beter bekend als ‘kaai 118’
03 Image00004

03 Image00001


Vleemo 3 in een notendop

 

Coöperant worden kan nog steeds! Tegen 2050 moet maar liefst 40% van de elektriciteitsproductie afkomstig zijn van Europese windenergie. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Onze coöperatieve vennootschap Wind voor "A" biedt nog steeds de mogelijkheid om te investeren in windturbineparken binnen de haven van Antwerpen om samen deze doelstelling te halen. 

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.