Beste coöperant,

In onze tweede maar korte Wind voor “A” nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de coöperatie. We stellen één van onze aandeelhouders voor en geven een stand van zaken van de vooruitgang van de werken aan het nieuwe windturbinepark bij Albertdok-Oost.


Annulatie bijzondere algemene vergadering

Er werd u gevraagd om in te schrijven voor de Bijzondere Algemene Vergadering die gepland staat op zondagvoormiddag 14 juni. Normaal gezien vieren we dan ook meteen één jaar Wind voor “A” en de internationale Dag van de Wind die plaatsvindt op 15 juni. Omwille van het coronavirus willen wij geen risico's nemen en volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid, daarom wordt deze samenkomst voorlopig uitgesteld. Afhankelijk van de nieuwe maatregelen die voortkomen uit de Nationale Veiligheidsraad, gaan wij zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe datum.

Maar niet getreurd, we blijven jullie op de hoogte houden en zullen daarom op 15 juni jullie een derde nieuwsbrief bezorgen met daarin heel wat informatie.


Een voorstelling van onze aandeelhouders

In de eerste nieuwsbrief stelden we FINEG aan jullie voor. In deze nieuwsbrief is het de beurt aan Hefboom CV. Hefboom cv bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie.

Hefboom ondersteunt sociale ondernemingen ook met managementadvies en -begeleiding, en biedt andere vormen van dienstverlening aan, zoals project- en aandeelhoudersmanagement. Het aanbod van Hefboom speelt in op de concrete behoeften van sociale en coöperatieve ondernemingen, met name op het vlak van professionalisering en schaalvergroting.

Hefboom biedt individuele personen, bedrijven, verenigingen en openbare besturen diverse investeringsmogelijkheden aan. Met de financiële middelen die daaruit voortvloeien, verstrekt Hefboom kredieten aan sociale en duurzame projecten en ondernemingen, alsook aan mensen die een eigen zaak willen opstarten maar geen toegang hebben tot bankkrediet.

02 Hefboom


Vleemo 3 bouwt verder

Vleemo 3, de maatschappij aan wie onze coöperatie een bedrag van 3.125.000 EUR heeft geleend, bouwt naarstig verder. Elke windturbine van Vleemo 3 die deel uitmaakt van het project Albertdok-Oost krijgt een projectnaam en die zijn de volgende: ADO02, ADO03, ADO04 en ADO05. In april zijn de hei- en schroefpaalwerkzaamheden bij Albertdok-Oost gestart, op ADO02, ADO03, ADO04 en ADO05 zijn deze ondertussen afgerond.

01 Geen doorgang

De fundering van een windturbine De fundering van de turbines ADO02, ADO03 en ADO04 (Enercon E-126) heeft telkens 42 palen. De fundering van de windturbine ADO05 (Enercon E-92) heeft 36 palen. De lengte van de palen of de paallengte per turbine varieert tussen de 13,5 en de 17,5 meter. Voor de technisch geïnteresseerden: vanuit de windturbine wordt de belasting die bovenaan de mast ontstaat overgezet naar de fundering en dus ook naar de palen. De palen worden op trek en druk belast, daarom staan deze in de grond schuin naar binnen of buiten. Afhankelijk van de windrichting zal een zijde meer op druk belast worden en de overliggende zijde meer op trek. Afhankelijk van de aard van de bodem moet er dieper of minder diep gegraven worden om genoeg wrijving of “kleef” te hebben binnen de ondergrondse lagen. Ook de steun van de voet van de paal speelt hier een rol. Dit is hoe de paal ‘vastzit’ in de grond. Naast de paallengte is ook de dikte van de palen van belang. De paaldikte van de windturbines is 56 centimeter, uitgezonderd op ADO02 waar deze 51 centimeter is. Hier wordt gewerkt met langere schroefpalen. Deze oplossing vraagt op zijn beurt meer of diepere palen. Alle palen worden schuin in de grond aangebracht in groepjes van drie: de buitenste twee naar buiten en de middelste naar binnen.

Op ADO03 wordt momenteel de aanleg van de werkvloer voor de fundering voorbereid:

01 Aanleg HS101 Aanleg HS2 

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.