Beste coöperant,

Het COVID-19 virus blijft nog steeds onvoorspelbaar, wij hopen dan ook dat u in goede gezondheid verkeert. Onze vennootschap hecht enorm veel belang aan het welzijn van al onze coöperanten en medewerkers, daarom werd er voorlopig geen activiteit gepland.


Dividend Algemene Vergadering

Wind voor “A” is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 15 mei 2019. De erkenning van de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” werd voor onbepaalde duur toegekend vanaf 1 juni 2019. Onze doelstellingen zijn de werving van coöperatief kapitaal voor investeringen in operationele vennootschap(pen) actief in de sector van de hernieuwbare energie, in het bijzonder vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windmolenparken in en rond het gebied van de haven van Antwerpen, en het promoten van die hernieuwbare energie.  Gezien de oprichting plaatsvond in de maand mei, quasi in het midden van het jaar, werd toen gekozen voor de start met een verlengd boekjaar. Het eerste uitzonderlijke boekjaar loopt dan ook tot 31 december 2020. Over de eerste dividenduitkering, die rekening houdt met het verlengde boekjaar, zal beslist worden door de algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden in juni 2021.
 
Het maximale bedrag dat zal worden opgehaald in huidige doorlopende uitgifte van A-aandelen beloopt 4.685.000 EUR. Vandaag werd meer dan drie miljoen EUR opgehaald. De opgehaalde gelden lenen we uit aan de operationele vennootschap VLEEMO 3 NV tegen een vaste interestvoet die voor huidige tranches werd bepaald op 3,75% per jaar. Dit zou de coöperatieve vennootschap moeten toelaten financiële opbrengsten te realiseren die haar in staat zouden moeten stellen een dividend toe te kennen aan haar vennoten evenals hernieuwbare energie te promoten, na aftrek van de operationele kosten (beheerskosten van de CV). Wind voor “A” heeft zelf geen schulden. 


Een voorstelling van onze aandeelhouders

Na Aspiravi, Hefboom en Fineg, stellen we u onze vierde aandeelhouder VLEEMO NV voor.                                                                                                                  
VLEEMO NV, ofwel Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming,  is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied. De NV exploiteert 34 windturbines op de Antwerpse rechter Scheldeoever. Samen hebben die een geïnstalleerd vermogen van 93,55 MW, goed voor de productie van een groene stroom equivalent gelijk aan het jaarlijks verbruik van ± 66.858 gezinnen.  Tijdens de planfase van de windturbines verzorgt VLEEMO de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. De medewerkers van VLEEMO staan tijdens de bouwfase van de turbines in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase neemt VLEEMO de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor zijn rekening.

04 Cijfers


Vleemo 3 bouwt verder aan het Albertdok-Oost

Torenbouw bij Zuidnatie en Katoen Natie

Ondertussen werden bij Zuidnatie en Katoen Natie aan het Albertdok de eerste twee torens van de vier windturbines gebouwd. De torens zijn hybride, ze zijn opgetrokken uit betonnen segmenten en deels uit stalen elementen. Boven op de fundering worden er in totaal 26 torendelen geplaatst.

04 Foto1

De eerste 23 delen met een totale hoogte van 87 meter worden in een periode van twee weken geplaatst met een kraan van 112 meter hoog en wegen samen 1.462 ton.

04 Foto2

Het 24ste stalen segment weegt 25 ton en brengt de toren tot 91 meter hoogte.

04 Foto3

Het onderste deel van de toren heeft een diameter van 10,7 meter, de diameter van het bovenste segment meet slechts 4,3 meter. De toren is zo ontworpen dat deze windstoten tot maximaal 214 kilometer per uur kan opvangen. Wanneer de windsnelheid hoger is, wordt de windturbine automatisch stilgelegd.

04 Foto4

Sinds 2 weken is ook onze eerste gepersonaliseerde Wind voor “A” turbine te zien.

04 Foto5

 

04 Foto6

Op 31 augustus werd de Wind voor "A" gondel gelift bij ADO-03 op Zuidnatie. Hebt u hem al gezien als u de Antwerpse haven voorbij rijdt?

Nadien werden bij deze windturbine ook de eerste wieken gelift:

04 Foto7

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.