• INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

  • INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

  • INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Naar aanleiding van het windmolenpark ‘Haveneiland’ krijgt u de mogelijkheid om mee te investeren in de windturbines op rechteroever van de Antwerpse haven via de coöperatieve vennootschap Wind voor “A”. Als aandeelhouder van CV Wind voor “A” toont u niet enkel uw engagement voor groene energie en een meer duurzame samenleving, maar mag u bovendien jaarlijks een behoorlijk rendement verwachten.

Per gezinslid kunt u tot maximaal 3.000 euro investeren in Wind voor “A”. Elke natuurlijke persoon kan aandelen kopen, hierop staat geen leeftijdsgrens. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kan u uw aandelen niet verkopen. Als aandeelhouder wordt u bovendien automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hierop wordt u jaarlijks uitgenodigd zodat u geïnformeerd bent over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap. 

CV Wind voor “A” beoogt aan haar coöperanten jaarlijks een dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door u dus.

Sinds 2018 is er een nieuwe fiscale regeling voor erkende coöperatieve vennootschappen. Op de uitgekeerde dividenden moet de coöperatieve sinds 1 januari 2018 steeds 30 procent roerende voorheffing inhouden. Deze ingehouden roerende voorheffing kan de coöperant echter via zijn aangifte in de personenbelasting terugvragen.

Bovendien kunnen coöperanten volgens de nieuwe wetgeving inzake de activering van spaargelden een bedrag van (geïndexeerd) 640 euro aan dividenden belastingvrij ontvangen.

 

U kan kennis nemen van onze aanbieding in de informatienota.

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.