Het is momenteel niet meer mogelijk om in te tekenen op nieuwe aandelen. Indien u interesse heeft om te investeren in onze duurzame projecten kan u zich registreren via de wachtlijstWij contacteren u van zodra het weer mogelijk is om aandelen te kopen.

Via het online inschrijvingsformulier kan u intekenen. Eén aandeel kost 125 EURO. Per gezinslid kan tot een maximum van 5.000 EURO worden geïnvesteerd. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste vijf jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Als aandeelhouder word je automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarvoor je jaarlijks een uitnodiging ontvangt en informatie krijgt over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap.

De CV Wind voor “A” beoogt aan haar coöperanten jaarlijks een dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door u dus. Als aandeelhouder van de CV Wind voor “A” toont u niet enkel uw engagement voor groene energie en een meer duurzame samenleving, maar mag u bovendien jaarlijks een behoorlijk rendement verwachten.

Sinds 2018 is er een nieuwe fiscale regeling voor erkende coöperatieve vennootschappen. Op de uitgekeerde dividenden moet de coöperatieve sinds 1 januari 2018 steeds 30 procent roerende voorheffing inhouden. Deze ingehouden roerende voorheffing kan de coöperant echter via zijn aangifte in de personenbelasting terugvragen.

Bovendien kunnen coöperanten volgens de nieuwe wetgeving inzake de activering van spaargelden een bedrag van (geïndexeerd) 800 EURO aan dividenden belastingvrij ontvangen.

U kan kennis nemen van onze aanbieding in de informatienota.

Initiatieven voor de coöperant

Verkoop hernieuwbare energie

Wind voor “A” wil een belangrijke bijdrage leveren aan het transitieproces naar hernieuwbare energie. Daarom wil Wind voor “A” de coöperanten en andere burgers informatie verstrekken aangaande het wel en wee van de coöperatie en VLEEMO. Het stelt ons allen in staat om burgers te sensibiliseren en hernieuwbare energie te promoten.

Wind voor “A” biedt haar coöperanten sinds 22 februari 2021 de mogelijkheid om 100% groene elektriciteit aan te kopen. Omdat Wind voor “A” geen energieleverancier is, en dus geen elektriciteit kan aanbieden aan particulieren, dient ze daarvoor een samenwerking aan te gaan met Aspiravi Energy NV.

De hernieuwbare energie van Wind voor “A” is van Antwerpse oorsprong, u zal dus de mogelijkheid krijgen om te genieten van 100% lokale energie. Zo ondersteunt u het milieu alsook de plaatselijke economie en tewerkstelling. 

www.windvoora-energie.be

Duurzaam bouwen

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. De EPB-regelgeving voorziet dat coöperatieve aandelen in rekening gebracht kunnen worden voor het minimum aandeel hernieuwbare energie.

Wil men gebruik maken van de optie 'participatie' om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie, dan moet er een participatie genomen worden in een project voor hernieuwbare energie.

Een participatie in de coöperatieve Wind voor “A” biedt u die mogelijkheid. Immers Wind voor “A” is een energiecoöperatie die NRC-erkend is. Meer inlichtingen vindt men op Participatie in hernieuwbare energie - Energiesparen.

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.